Hvem kan blive brugere?

Medarbejdere i kommuner, it-leverandører eller enheder, der udgiver referencedata kan blive brugere af referencedata.dk

I nogle tilfælde er klassifikationssystemer reguleret af aftaler, og brugeren skal autoriseres til at få adgang til disse referencedata.

Brugeren får disse muligheder:

  • Hente referencedata via en REST snitflade i xml/json

Fælles Sprog III

Fælles Sprog III

FSIII er en kommunal standard for sundhedsfaglig og socialfaglig dokumentation. Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale socialfaglige og sundhedsfaglige indsats rettet mod borgeren.

Målene for FSIII er:

 Forbedret indsats på sundhedsområdet

 Forbedret sammenhæng på tværs af sektorer

 Øget borgertilfredshed

 Grundlag for prioritering og styring

 Øget effektivitet og lønsomhed

 Fleksibel arbejdstilrettelæggelse

Klassifikationer

Følgende klassifikationer er tilgængelige på klassifikationsservicen:

Klassifikation

FSIII Helbredstilstande

FSIII Funktionsevnetilstande

FSIII Sygeplejeindsats

FSIII Helbredsområder

FSIII Funktionsevneområder

FSIII anvendte SCT termer

FSIII Servicelov indsatskatalog

FSIII Retsgrundlag

FSIII Betydning

FSIII Udførelse

FSIII Funktionsniveau

FSIII Generelle oplysninger

FSIII Henvendelse/henvisning fra